AM kategória

Olyan két-, három- vagy négykerekű jármű, amelyet 50 cm3-t meg nem haladó lökettérfogatú belső égésű motor vagy legfeljebb 4 kW teljesítményű egyéb motor hajt, tervezési végsebessége a 45 km/óránál nem nagyobb és saját tömege legfeljebb 350 kg.

Tanfolyam megkezdésének feltétele:

 • 14 éves, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb
 • 101 egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas
 • Alapfokú iskolai végzettség

Tanfolyam óraszáma:

 • Elméleti tanfolyam óraszáma: 16 óra
 • Az alapoktatás (járműkezelés/rutin) kötelező óraszáma: 4 óra
 • Forgalmi oktatás kötelező óraszáma: 7 óra (forgalmi vizsgával együtt)

Elméleti vizsgára bocsátás egyéb feltétele:

 • 14 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb
 • az elméleti tanfolyamot elvégezte és a tanfolyamra jelentkezés feltételeinek továbbra is megfelel

Gyakorlati vezetés megkezdésének feltétele:

 • Az elméleti vizsgatárgyból sikeresen tett vizsga

Járműkezelési vizsgára bocsátás feltétele

 • 14 éves,
 • a kötelező vezetési órákat teljesítette és a tanfolyamra jelentkezés feltételeinek továbbra is megfelel

Forgalmi vizsgára bocsátás feltétele:

 • 14 éves,
 • a kötelező vezetési órákat és a kötelezően előírt menettávolságot 100 km-t teljesítette,
 • sikeres járműkezelési vizsgát tett,
 • a tanfolyamra jelentkezés feltételeinek továbbra is megfelel

Díjak:

 • Elméleti tanfolyamdíj: 29.000,- Ft
 • Gyakorlati oktatás óradíja: 2.800,- Ft/ óra
 • Gyakorlati oktatás teljes díja: 30.800,- Ft
 • Vizsgadíjak: 11.800,- Ft